Seminarie GPCE bouw : MMG en materiaalpaspoort

16/02/2018 | Seminarie GPCE bouw : MMG en materiaalpaspoort |

Afgelopen vrijdag 26 januari stelde Leefmilieu Brussel, tijdens het eerste seminarie over het GPCE – bouw , twee belangrijke tools voor met het oog op de transitie van de bouwsector naar een circulaire economie.

Eerst stelde Sophie Bronchart het MMG-project voor. Deze Belgische tool voor milieu-evaluaties van gebouwen zal, dankzij een aantal indicatoren, elke ontwerper begeleiden in zijn keuzes van materialen en bouwtechnieken. Het project zal fabrikanten ook aanmoedigen om te innoveren en hun processen te verbeteren. De officiële lancering van de tool is gepland voor 22 februari op Batibouw.

Vervolgens stelde Caroline Henrotay het BAMB-project (Buildings As Material Banks) voor. Dit innovatieve project, gefinancierd door het kaderprogramma Horizon2020 van de Europese Commissie, beoogt bouwmaterialen zo optimaal mogelijk te gebruiken gedurende de verschillende levenscycli van gebouwen. Er ging vooral aandacht uit naar de paspoorten om de materialen te inventariseren. Dankzij een bezoek aan het proefproject « REM » (Reversible Experience Modules) kon concreet aan de deelnemers worden getoond hoe gebruikte materialen kunnen worden geïnventariseerd en hun hergebruik naar aanleiding van een transformatie mogelijk wordt.

U kunt de presentaties bekijken via de links MMGMateriaalpaspoorten