Be Circular

Bouwsector

Naar een circulaire economie in de bouw. Inleiding tot de principes van de circulaire economie in de bouwsector

29/11/2018 | Naar een circulaire economie in de bouw. Inleiding tot de principes van de circulaire economie in de bouwsector |

Deze monografie geeft een overzicht van wat de circulaire economie betekent of zou kunnen betekenen voor de bouwsector, evenals van de kansen die ze creëert (innovatiemogelijkheden, nieuwe markten …). Na een korte inleiding over de socio-economische context die aan de grondslag lag van de opkomst van dit nieuwe model, gaat dit document dieper in op de betekenis ervan voor de bouwsector en dit, aan de hand van drie grote thema’s: