Maak uw zaak veerkrachtiger met de tools van BoostYourShop.brussels

23/02/2021 | Maak uw zaak veerkrachtiger met de tools van BoostYourShop.brussels |

Het doel van het project BoostYourShop.brussels? Concrete oplossingen uitwerken om Brusselse ondernemingen veerkrachtiger te maken, die ze van meet af aan kunnen toepassen in hun ontwikkelingsproces.

Handelaars moeten vandaag van alle markten thuis zijn, staan er bij problemen vaak alleen voor, moeten wegwijs raken in een constant veranderende regelgeving en moeten allerhande crisissen het hoofd zien te bieden. De Brusselse handelaars zijn echter uitzonderlijk inventief en solidair, en dat betekent dat ze samen oplossingen kunnen bedenken waarmee ze allemaal veerkrachtiger kunnen worden. Uit die vaststelling is in 2017 het project ReReb (Resilient Retail for Brussels) ontstaan, inmiddels omgedoopt tot BoostYourShop.brussels, op initiatief van de ULB (Igeat), hub.brussels en GroupeOne, en met de financiële steun van Innoviris.brussels.

“Een veerkrachtige onderneming is een onderneming die zich collectief blijft heruitvinden.” – Emmanuel d’Ieteren, Groupe One

Er werden vier basistools ontwikkeld om ondernemingen te helpen veerkrachtiger te worden, op basis van participatie en samenwerking tussen handelaars, onderzoekers en coaches.

  1. Quartier clean et circulaire is een praktische leidraad voor gedeeld beheer en de valorisatie van afval van handelszaken.
  2. Association de commerçants is een praktische leidraad om handelaars samen te brengen en coöperatieve handelsbuurten te creëren met een goede verstandhouding.
  3. Ma cartographie sensible brengt de klantenervaring in de wijk in kaart en maakt het voor handelaars mogelijk zich aan de behoeften van klanten aan te passen.
  4. Bilan 360 is een tool voor zelfdiagnose en laat toe een balans op te maken van de gezondheid van een onderneming, in combinatie met concrete tips.

Deze tools werden ontwikkeld op basis van pilootprojecten in verschillende wijken van Brussel. Ze moeten de handelaars nuttige en praktische hulpmiddelen aanreiken om zich beter voor te bereiden op en/of aan te passen aan verschillende situaties en crisissen, maar tegelijk ook om de groepsdynamiek en samenwerkingen binnen de sector een duwtje in de rug te geven.

Surf voor meer informatie over het project en de aangeboden tools naar: BoostYourShop.brussels.

Opgelet, de tools zijn alleen in het Frans beschikbaar.