/

L’ouvroir et Françoise Pendeville – be.prepared

12/03/2021 | L’ouvroir et Françoise Pendeville - be.prepared |

Juridisch statuut: ASBL

Economische sector: Textiel

Jaar van oprichting: 2.020

Financiële hulp of begeleiding: BeCircular 2020

Partners: Fill + (Françoise Pendville) en L’Ouvroir

3Rs: Verminderen, Hergebruiken, Recycleren

Be.prepared is een project van de vzw Fill + en l’Ouvroir dat tot doel heeft het hoge potentieel van technische textiel van kampeer- en outdooruitrustingen te benutten en te herwaarderen door waterdichte accessoires en kleding te creëren.

Voor dit afval, zoals kampeertenten, tuintenten en evenementententen, bestaat tot dusver weinig of geen recycling- of hergebruikcircuit. Ons remanufacturingproject heeft tot doel deze producten te revaloriseren en ze een tweede leven te geven.

In samenwerking met de styliste Françoise Pendville is het onze bedoeling om een duurzaam kanaal (in korte keten) op te zetten voor het hergebruik van deze volumineuze voorwerpen door actoren uit de sociale economie, ontwerpers, productieateliers en distributiekanalen in het Brussels Gewest samen te brengen.

“De missie van de vzw L’Ouvroir is het blijven aanbieden van lonende en bezoldigde jobs aan personen met een handicap die gediscrimineerd en benadeeld worden door het gewone arbeidscircuit.”

Logghe Damien, Directeur

Contact

Bodegemstraat 78-82a -1000 BRUSSEL

louvroir@louvroir.be