Be Circular

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft het startschot voor de editie 2020 van de projectoproep voor circulaire economie.

05/02/2020 | Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft het startschot voor de editie 2020 van de projectoproep voor circulaire economie. |

Ook dit jaar ondersteunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest projecten, ondernemers en bedrijven die het aandurven om met hun activiteit in Brussel de weg in te slaan van meer duurzaamheid en circulariteit. Het lanceert op 20 februari een nieuwe projectoproep ‘Be Circular – Be Brussels’ voor 2020. De kandidaten hebben tot 15 mei 2020 ‘s middags de tijd om hun dossier in te dienen.

Steun

Het draait om financiële steun naargelang de categorie: 80.000 euro voor de Lancering van een nieuw project; 200.000 euro voor een Scale-up (ontwikkeling op gewestelijke schaal van een reeds bestaande activiteit op het vlak van circulaire economie voor bedrijven van minstens 3 jaar oud; 80.000 euro voor een Transitie (transformatie van een bestaande activiteit naar een circulaire economie voor bedrijven met minstens 10 medewerkers of meer dan 2 miljoen euro omzet); of 30.000 euro voor Circulaire werven (voorbehouden voor bouwprojecten).

Merk op dat die limieten met 10% worden opgetrokken voor sociale en democratische bedrijven die erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de vastgestelde synergieën tussen de dynamiek van de circulaire economie en sociaal en democratisch ondernemerschap. Die verhoging met 10% geldt ook voor bedrijven in oprichting of pas opgerichte bedrijven als het gaat om coöperatieve vennootschappen op basis van het nieuwe wetboek van vennootschappen of coöperatieve vennootschappen erkend door de NRC.

Maar dat is niet alles. De laureaten krijgen hulp bij de aanvraag van alle ondersteunende diensten voor bedrijven en genieten extra zichtbaarheid.

Beoordeling

De projecten worden beoordeeld op basis van vier essentiële criteria: aansluiting bij de doelstellingen van de projectoproep, impact op het milieu, economische en technische haalbaarheid en potentieel om economische waarde en werkgelegenheid te creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de bijlage bij het reglement van 2020 voor ‘Be Circular – Be Brussels’ worden profielen en voorbeelden van gezochte projecten gepubliceerd.

Nog te veel projecten schoppen het niet tot laureaat, niet omdat ze niet relevant zouden zijn, maar omdat de omschrijving en uitwerking te wensen overlaten. Om zich te informeren en om te achterhalen of hun projecten voldoen aan de vereisten, kunnen geïnteresseerde ondernemers op 2 april deelnemen aan een info- (financiering en accommodatie-aanbod) en pitchsessie bij hub.brussels. Om hun kandidatuur een maximale kans op slagen te geven, kunnen ze vervolgens op 23 april deelnemen aan een workshop rond het opstellen van de kandidatuurdossiers bij Leefmilieu Brussel.

Aangezien ‘Be Circular – Be Brussels’ een wedstrijd is, krijgen de beste projecten ondersteuning binnen de beperkingen van het beschikbare budget. Er bestaan wel andere gewestelijke steunmaatregelen in uiteenlopende domeinen en dan met name via Brussel Economie en Werkgelegenheid (investeringen, advies, opleiding enz.).

Van 2016 tot 2019 heeft ‘Be Circular – Be Brussels’ 122 bedrijven, start-ups en kmo’s in de voedings- en de bouwsector, de logistiek, recyclage en design ondersteund. Zo konden meer dan 400 jobs gecreëerd worden.

Het reglement en het platform komen tussen eind februari en begin maart 2020 online.

Kom informatie inwinnen, laat u inspireren door de projecten die in 2019 steun kregen en ontmoet de actoren van de Brusselse circulaire economie tijdens de startavond van de Projectoproep BeCircular 2020! Meer info en registratie.