/

Greenbiz.energy_NEWIDE SA

12/03/2021 | Greenbiz.energy_NEWIDE SA |

Juridisch statuut: SPRL

Economische sector: Energie

Jaar van oprichting: 2020

Financiële hulp of begeleiding: BeCircular 2020 en BeCircular coaching

Partners: Greenbizz.brussels, Citydev.brussels, Sibelga, Ecothermis-Dcarbon en Brugel.

Het project in Circulaire Economie

Greenbizz.energy wil de eerste gemeenschap voor hernieuwbare energie (GHE) oprichten op een bedrijventerrein in Brussel. Het project zal vervolgens worden uitgebreid tot de nabijgelegen ecowoonwijk Tivoli.

Ons project ligt in de lijn van de klimaat- en energiedoelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en past binnen een logica van circulaire economie, want we zetten een lokale groene energieverbruikskringloop op met een positieve impact in termen van CO2 en een positieve sociaal-economische impact voor de deelnemers. Deze dynamiek maakt energiebesparingen mogelijk (vermindering van kosten en verliezen als gevolg van vervoer en distributie), evenals een gezamenlijk gebruik van hernieuwbare hulpbronnen.

Het project Greenbizz.energy maakt het mogelijk het zelfverbruik van de deelnemers te verhogen dankzij het lokale gebruik van de energie die geproduceerd wordt door de installaties die ter beschikking van de gemeenschap worden gesteld, waardoor een dynamiek van een korte energieketen tot stand wordt gebracht.

Als onderdeel van onze bredere activiteiten op het gebied van energiedistributie streeft Greenbiz.energy ernaar de solidariteit binnen de gemeenschap te versterken door privéondernemingen, burgers en lokale overheidsinstanties in een netwerk onder te brengen om een synergie tot stand te brengen tussen producenten en consumenten in de regio.

“Samenkomen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samen werken aan een duurzamere wereld is succes.”

Bewerking van een citaat van Henry Ford door Flora Obertelli

Boniface Nteziyaremye, verantwoordelijke communicatie bij WeSmart

Contact

boniface@wesmart.com