Projectoproep SE’nSE 2021, open tot oprichters van duurzame start-ups

22/03/2021 - 03/05/2021 | Projectoproep SE’nSE 2021, open tot oprichters van duurzame start-ups |

Voor de zesde keer lanceert de Stichting voor Toekomstige Generaties haar projectoproep « SE’nSE voor oprichters van start-ups met een positieve invloed op het milieu ».

SE’nSE (Seed Equity and Sustainable Entrepreneurship) heeft tot doel startende projecten een startbudget te verstrekken in de vorm van een converteerbare achtergestelde lening van maximaal 50.000 euro. Naast deze financiële steun biedt SE’nSE de mogelijkheid te genieten van de kritische blik van een jury van deskundigen en toegang te krijgen tot een netwerk van belangrijke spelers.

De projectoproep staat open voor in België gevestigde ondernemers die een project lanceren met een grote positieve impact op het milieu, en waarvan de ontwikkeling zich in de “beginfase” bevindt (minder dan 3 jaar).

Belangrijke datums:

Kandidaat-starters worden uitgenodigd om tot en met 3 mei 2021 een korte aanvraag in te dienen.

Geïnteresseerd ? Alle informatie over de projectoproep is te vinden op de website van de Stichting voor Toekomstige Generaties.
Hier is het presentatiedocument met de selectiecriteria en, ter informatie, de laureaten van de vorige edities.

Deze oproep is tot stand gekomen dankzij het SE’nSE-fonds, dat is opgericht door de ondernemer Pierre Mottet, en wordt ook gesteund door het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties. Voor deze editie geniet het ook de steun van andere actoren die willen bijdragen tot het doorgeven van een bewoonbare wereld door duurzaam ondernemen te stimuleren: de Eurofins Stichting, Leefmilieu Brussel en Wallonië.