Projectoproep – samenwerking Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Quebec

28/06/2021 - 09/07/2021 | Projectoproep - samenwerking Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Quebec |

Wist u dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regering van Quebec sterke banden hebben? Om deze mooie samenwerking nieuw leven in te blazen en nog dynamischer te maken, en om ervoor te zorgen dat hun uitwisselingen een plaats in de geschiedenis krijgen, hebben Quebec en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om een gezamenlijke projectoproep te lanceren.

Deze projectoproep heeft tot doel de economische transitie en de uitwisseling van kennis te bevorderen, de mobiliteit te stimuleren en de rol van de regio als speler op het gebied van innovatie en economische ontwikkeling te versterken. Daartoe wordt financiële steun verleend aan organisaties die op het Brusselse grondgebied zijn gevestigd en die een gezamenlijk project met actoren uit Quebec wensen uit te voeren.

De ondersteunde projecten zullen moeten bijdragen aan de economische transitie en zich concentreren rond een van de volgende twee pijlers:

  1. Onderzoek en innovatie
  1. Economie

Geïnteresseerd? Alle informatie en toelatingscriteria zijn te vinden op international.brussels.

De dossiers moeten tegen uiterlijk 9 juli 2021 om 23.59 uur via ingediend worden.