Be Circular

Projectoproep: Prove Your Social Innovation

15/12/2020 - 05/01/2021 | Projectoproep: Prove Your Social Innovation |

Innoviris lanceert een nieuw financieringsprogramma waarmee sociale ondernemingen de relevantie en de levensvatbaarheid van hun sociaal innovatieve diensten/producten kunnen nagaan. Prove Your Social Innovation (PYSI) kent een subsidie toe die maximaal 18 maanden geldig blijft om de haalbaarheid en de economische levensvatbaarheid te bestuderen van een project dat beantwoordt aan een duidelijk vastgestelde sociale behoefte. Naast de subsidie biedt PYSI ook begeleiding door deskundigen op het terrein.

Criteria om in aanmerking te komen: