Projectoproep – Prove Your Social Innovation

27/09/2021 - 17/12/2021 | Projectoproep - Prove Your Social Innovation |

Wilt u de haalbaarheid valideren van een nieuw en sociaal innovatief product, dienst of proces dat beantwoordt aan een duidelijk vastgestelde sociale behoefte? Wat uw opdracht ook is, ontdek hoe u gebruik kunt maken van een subsidie die 100% van uw budget dekt. U kunt uw werkhypothesen ook aftoetsen bij deskundigen in het veld. Dien uw aanvraag in voor 17 december 2021.

Kom je in aanmerking?

Uiterste datum voor deelname: 17 december 2021

Meer informatie over de procedure en het indienen van uw aanvraag vindt u op de website Innoviris.brussels.