Be Circular

Conferentie: Bouwafval & circulaire economie in Brussel

26/03/2019 - 26/03/2019 | Conferentie: Bouwafval & circulaire economie in Brussel |

Slotconferentie over de opvolging van de pilootwerven voor innovatief beheer van bouwafval in Brussel.
26 maart 2019, 9uoo – 12u30
Confederatie Bouw, Brussel

De principes van de circulaire economie worden steeds vaker toegepast in de bouwpraktijk. Getuige hiervan zijn de vele (succesvolle) acties. Voor bedrijven die zich hierop willen toeleggen, is het beheer van bouwafval een sleutelelement. 

Tijdens deze conferentie worden innovatieve experimenten in de verf gezet en worden de resultaten van de opvolging van de 17 pilootwerven voor innovatief beheer van bouwafval in Brussel toegelicht. Tijdens de presentaties komen talloze concrete cases aan bod. 

Na de voorstelling van de resultaten van de opgevolgde pilootwerven behandelen de sprekers verschillende thema’s: kwantificering, sorteercircuits en -methoden, businessmodellen … 

Het doel van deze sessie is de actoren uit de bouwsector informeren en hen stimuleren om bij hun werkzaamheden de principes van de circulaire economie te integreren, door bouwafval op een goede en innovatieve manier te beheren. 

Programma en inschrijving