Rechtstreekse economische steun

Ondernemen in de circulaire economie in Brussel dankzij rechtstreekse economische steunmaatregelen

28/03/2018 | Ondernemen in de circulaire economie in Brussel dankzij rechtstreekse economische steunmaatregelen |

Om de Brusselse ondernemingen te stimuleren proefprojecten in de circulaire economie te lanceren en pionierbedrijven in dit domein aan te trekken, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering rechtstreekse economische steunmaatregelen voorzien. Ze maken het mogelijk innovatieve projecten te ondersteunen via premies, kapitaalfinancieringen of leningen en een stimulerend fiscaal stelsel.

Patricia Foscolo is Manager GreenTech bij het Brussels Agentschap voor de Onderneming impulse.brussels en adviseert projectbeheerders over de overheidsdiensten en -steun die beschikbaar zijn voor hun creatieve of ontwikkelingsinitiatieven. Als thematisch coördinatrice voor de rechtstreekse economische steunmaatregelen van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) verheugt ze zich over het feit dat de bestaande gewestelijke steunmaatregelen voor ondernemingen zich aanpassen aan het ecosysteem van de circulaire economie: “De overheden werken aan de invoering van een aantal maatregelen, zoals de wijziging van de gewestelijke ordonnantie inzake de bevordering van de economische expansie en de oprichting van een fonds voor circulaire economie.  Ze hebben reeds een beurs ingevoerd in samenwerking met “Village Finance” en hebben in 2016 de projectoproep “Be Circular” gelanceerd.“

Deze projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg in 2017 bijvoorbeeld een toelage van 1,7 miljoen euro. Hij is gebaseerd op 4 prioritaire thema’s: de 3 R’s (repair, reuse, recycle), voeding (buiten de landbouwproductie), de bouwsector en de nieuwe economische modellen van circulaire economie. Sinds 2016 hebben 70 ondernemingen, kmo’s en start-ups elk tussen 5.000 en 80.000 euro aan subsidies ontvangen.  Via hun innovatieve proefprojecten dragen de laureaten bij tot de beperking van de ecologische voetafdruk van onze productie- en consumptiemodellen door de toepassing van de circulaire economische logica.

Een andere rechtstreekse economische steunmaatregel: “Village Finance” kent sinds februari 2016 in het kader van het GPCE “Circulaire economie”-beurzen toe met de steun van Leefmilieu Brussel. “Village Finance” beschikt over een fonds om via beurzen van 5.000 euro een twintigtal start-ups en zeer kleine Brusselse ondernemingen te ondersteunen die actief zijn in de ketens van duurzame voeding, ecoconstructie, verzorging, informatie- en communicatietechnologieën, grond- en afvalstoffen, energie en creatieve beroepen.  Deze niet-terugvorderbare beurzen zijn afhankelijk van het verkrijgen van een lening bij de bank van minstens 10.000 euro.  Zo heeft “Village Finance” in 2016 een twintigtal projecten ondersteund in gevarieerde domeinen zoals duurzame voeding, brouwerij, textiel, informatica of kruidenkunde.  Voor Patricia Foscolo “hanteren deze Brusselse ondernemers een andere manier van produceren, zich bevoorraden en handel drijven door de milieu-uitdagingen om te vormen tot economische opportuniteiten”.

Meer weten over de rechtstreekse steun in verband met het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie: