De ondersteuning rond accomodaties voor circulaire projecten te ontdekken

In dit deel worden alle structuren opgesomd, ondersteund door een private of publieke speler, die een of meer fysieke ruimtes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking kunnen stellen van een Brussels circulaire-economieproject.

Deze structuren beantwoorden ten minste aan een van de volgende criteria:

Naar welk type ruimte bent u op zoek?

Ik zoek een locatie

> Geef, voordat u een locatie zoekt, uw behoeften op

 1. Welke oppervlakte hebt u nodig (in m²)?
 2. Hebt u parkeerplaats(en) nodig? Zo ja, hoeveel parkeerplaatsen voor auto's, motoren en fietsen hebt u dan nodig?
 3. Wat wordt uw hoofdactiviteit?
  • Kantoor ? Ja / Nee
  • Intellectuele productieactiviteit ? Ja / Nee
  • Handel in producten ? Ja / Nee
  • Handel in diensten (met uitzondering van horeca) ? Ja / Nee
  • Handel in diensten: horeca ? Ja / Nee
   • Hebt u een afzuigkap nodig? Een terras?
  • Opslagruimte ? Ja / Nee
  • Werkplaats (ambachtelijk) ? Ja / Nee
  • Werkplaats (industrieel) ? Ja / Nee
  • Voorziening van algemeen belang of openbare dienst ? Ja / Nee
 4. Bent u van plan om: een uithangbord te plaatsen? Een luik? Een zonnescherm/een luifel/een zonnetent? Ja / Nee
 5. Het is zeer waarschijnlijk dat voor uw activiteit een milieuvergunning nodig is. Controleer dit via de zoekmachine.
 6. Uw activiteit kan mogelijk de bodem vervuilen. Controleer dit eerst door de lijst van risicoactiviteiten en het besluit van de regering te raadplegen

> Neem contact op met de structuren die uw project zouden kunnen huisvesten.
Zij kunnen u informeren over de beschikbare ruimtes en u nauwkeurige informatie geven over de prijzen en de aangeboden diensten.

Ik heb een locatie gevonden

1. Hebt u een ruimte gevonden?
Controleer de bestaande stedenbouwkundige vergunning voor het betreffende gebouw!

Aandachtspunt: De procedure voor om het even welke stedenbouwkundige vergunning neemt maanden in beslag!
Het ideaal is om een pand te kiezen dat al over de vereiste stedenbouwkundige vergunning beschikt voor uw toekomstige activiteit. U kunt het dan meteen gebruiken, zonder bijkomende kosten!
Opgepast als u van plan bent om de gevel aan te passen of een uithangbord te plaatsen. Het kan zijn dat u daarvoor een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen.

Ga naar het gemeentelijk stedenbouwkundig loket

Aandachtspunt: Is de bestaande stedenbouwkundige vergunning geschikt voor uw toekomstige activiteit?
Om dit te controleren, kunt u de volgende website raadplegen: https://openpermits.brussels/nl. Hiermee kunt u het type stedenbouwkundige vergunning voor het gebouw identificeren.

En vooral: neem contact op met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar het betreffende gebouw zich bevindt. De site bevat immers enkel gegevens ter informatie en is niet exhaustief.
Lijst van de stedenbouwkundige diensten van de 19 gemeenten: http://stedenbouw.irisnet.be/links-navigatie/de-vergunningverlenende-overheden/de-gemeente?set_language=nl

Infotheek: Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning vereist?


2. De bestaande stedenbouwkundige vergunning van het betreffende gebouw is niet geschikt voor uw activiteit?

In dat geval moet u een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Raadpleeg dus het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) via de Brugis-kaart.

Raadpleeg ook gerust de tutorial: http://stedenbouw.irisnet.be/cartografie/brugis/gebruiksaanwijzing-brugis?set_language=nl
Controleer of:

Als u een nieuw kantoor moet opzetten, raadpleeg dan de kaart met het saldo van de toelaatbare kantooroppervlaktes : https://casba.urban.brussels/?lg=nl


3. Gaat u er uw bedrijf vestigen? Controleer of vraag uw milieuvergunning aan!

Controleer de bestaande milieuvergunning voor het betreffende gebouw via de kaart van de lopende milieuvergunningen: http://novac-pe.irisnet.be/.

Vraag indien nodig uw milieuvergunning aan. Raadpleeg daartoe de lijst van ingedeelde inrichtingen: https://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=IC_LIST
Is de bodem waarop u uw activiteit wilt vestigen verontreinigd? Raadpleeg de Kaart van de bodemtoestand: https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/de-inventaris-van-de-bodemtoestand/mijn-terrein-opgenomen
Ontdek de nieuwe tool EasyPermit die het aanvragen van milieuvergunningen vergemakkelijkt: https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/praktische-gids-voor-milieuvergunningen/hoe-uw-milieuvergunningsaanvraag


4. Hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag voor een stedenbouwkundige of milieuvergunning?

Aarzel niet om een beroep te doen op de gespecialiseerde ondersteunende diensten van hub.brussels. U kunt met hen contact opnemen op het volgende adres: permit@hub.brussels. Gespecialiseerde consulenten zullen u gratis begeleiden bij de te nemen stappen.


Neem contact op met de structuren die uw project zouden kunnen huisvesten.

Zij kunnen u informeren over de beschikbare ruimtes en u nauwkeurige informatie geven over de prijzen en de aangeboden diensten.

U hebt niet gevonden wat u zocht?
Aarzel niet om de volgende spelers te raadplegen: