De circulaire economie in Brussel: een kans voor uw bedrijf!

28/07/2018 | De circulaire economie in Brussel: een kans voor uw bedrijf! |

87% van de bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die hebben deelgenomen aan een barometer van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) vinden dat de circulaire economie de komende jaren veel kansen biedt. Bent u nog niet overtuigd? Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt? U leest het in dit overzicht!

Circulaire economie, wat is dat?

De circulaire economie onderscheidt zich van de traditionele lineaire economie, die wordt gekenmerkt door ‘ontginnen, produceren, consumeren, weggooien’. Het streven is om grondstoffen doeltreffender te gebruiken en de impact van producten en diensten op het milieu te verminderen tijdens alle fasen van hun levenscyclus. Dat gebeurt onder meer door hergebruik, recuperatie, reparatie en recyclage van producten in elke productiestap. Net zoals in het model van natuurlijke ecosystemen circuleren de hulpbronnen in een kringloop en gaan ze niet verloren.

Concreet wil dat zeggen dat een bedrijf dat kiest voor de circulaire economie zijn kosten zal verminderen en zijn inkomsten zal vergroten, zal bijdragen aan de collectieve inspanningen om het milieu te beschermen en nieuwe markten zal ontginnen bij zijn klanten.

Minder kosten, meer inkomsten

De circulaire economie maakt het mogelijk om de afhankelijkheid en de aankoopfactuur van grondstoffen drastisch te verlagen, door bijvoorbeeld afval te recycleren of door het energieverbruik te verminderen. Onze grondstoffen zijn niet oneindig en zullen dus steeds kostbaarder worden. Stel dat een autoconstructiebedrijf een versnellingspook opnieuw gebruikt in plaats van een nieuwe te produceren, dan kan het 80% van het vereiste materiaal voor de productie uitsparen.

De recyclage van afvalstoffen in grondstoffen op de bedrijfssite zelf zal ook de transportkosten verminderen. Tegelijk kunnen bijkomende inkomsten worden gegenereerd. Het bedrijf kan een machine die het slechts een paar maanden per jaar gebruikt via een speciaal webplatform verhuren aan andere bedrijven, in plaats van die gewoon te laten staan. Het belangrijkste gevolg is dat de kosten van de productie dalen, waardoor het bedrijf zijn concurrentiekracht fors kan vergroten.

Milieubescherming en verovering van nieuwe markten

Deze economische overwegingen zijn vooral gerechtvaardigd door de ecologische noodzaak waaraan wij allemaal moeten beantwoorden. Als de Brusselse bedrijven afzien van het lineaire vervuilende model in termen van CO2-voetafdruk, dan kunnen ze hun bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Zo leidt de productie van een computer tot 24 keer meer CO2-equivalent dan de totale energie die dit apparaat in één jaar tijd gebruikt. Het is dus milieuverstandig om een pc of Mac te herstellen in plaats van een nieuwe te kopen. De algemene transformatie van afvalstoffen in grondstoffen creëert eveneens lokale banen, die een bijdrage leveren aan het economische weefsel.

Op deze manier zal een Brussels bedrijf zijn aanbod aanpassen aan de eisen van nieuwe klanten, die op zoek zijn naar innovatieve manieren om te consumeren. Hierdoor zal het nieuwe markten kunnen veroveren. Bovendien zal deelname aan openbare aanbestedingen van ons gewest steeds meer gebonden zijn aan criteria uit de circulaire economie. Veel daarvan zijn voor belangrijke sectoren uit de circulaire economie – bouw, afval- en grondstoffen, logistiek, handel – en zullen vanaf 2019 specifieke milieubepalingen bevatten.

Dankzij de lagere uitgaven voor de aankoop van grondstoffen zal een Brussels bedrijf zich ook gemakkelijker kunnen concentreren op de aanwerving van nieuwe medewerkers die de groei van het bedrijf zullen verzekeren.

Wilt u in de kringloop van de circulaire economie stappen en meer weten over de mogelijkheden? Ontdek dan het begeleidingsaanbod van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op circulareconomy.brussels, evenals de mogelijkheden voor financiering