Bouwsector

DE BOUWSECTOR IN BRUSSEL – STAND VAN ZAKEN EN VOORUITBLIK: OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

21/02/2018 | Leefmilieu Brussel, de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. |

 

De circulaire economie. Voelt u zich aangesproken?

 

In dit document stellen we u het concept voor. Nu al vindt de circulaire economie haar weg in de bouwsector, en met goede resultaten. Hoewel die nog altijd veel te bescheiden zijn.

Wat is nodig om de transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken? Waarom is die transitie noodzakelijk? Hoe kunt u de principes van de circulaire economie op uw activiteiten in het Brusselse Gewest toepassen?

Deze brochure geeft een antwoord op die vragen. Ze is in twee delen opgesplitst die elkaar aanvullen.

Het eerste deel beschrijft de situatie.

Dat gebeurt aan de hand van een situatieoverzicht van de bouwsector die Leefmilieu Brussel opgesteld heeft. Dat overzicht schetst een portret van de sector: concrete cijfers van op het terrein, een momentopname van de plaatselijke situatie. Het dient als basis om de initiatieven te beoordelen die genomen werden en die genomen moeten worden om de transitie naar de circulaire economie en een duurzame bouw te bevorderen. Kortom, een stand van zaken die ons tot denken moet aanzetten en die ons in staat stelt om de evolutie van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te volgen.

Het tweede gedeelte gaat in op de visie en op de doelstellingen.

Daarin beschrijven we de huidige sociaaleconomische context van de bouwsector en de visie naar 2050 toe, zoals de betrokkenen van de sector, zowel openbare als particuliere partners, die samen uitgewerkt hebben.

Beide gedeeltes zijn elk rond vier invalshoeken gestructureerd: Gebouwenbestand – Grondstoffen – Ondernemingen – Werkgelegenheid en opleiding. Deze publicatie koestert geen technische ambities. Wat u er wel in vindt, is hoe de zaken in de loop van de volgende 30 jaar kunnen en moeten veranderen.

 

Deze brochure is een publicatie van Leefmilieu Brussel, meer bepaald van de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame Gebouwen. De brochure verschijnt in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE).

Ze werd gerealiseerd in samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.

Bij de redactie van de brochure werd een beroep gedaan op een groep van experts die uit vooraanstaande partners uit de Brusselse bouwsector bestaat.