Werkgelegenheid

De beroepen en benodigde competenties voor de circulaire economie van morgen worden in kaart gebracht en opgenomen in de bestaande werkmiddelen inzake tewerkstelling en opleiding.