Bouwsector

Binnenkort een monitoring van de bouwsector in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest !

31/07/2017 | Leefmilieu Brussel |

Sinds begin 2017 werkt Leefmilieu Brussel aan een controlesysteem om de evolutie binnen de bouwsector en de impact van de GPCE maatregelen op deze sector te kunnen meten.

De tabel richt zich tot beslissingsbevoegde personen en operationele verantwoordelijken en bevat een aantal economische, maatschappelijke en milieu-indicatoren.

Leefmilieu Brussel heeft talrijke actoren geraadpleegd om deze tabel in te vullen en zal samen met hen de voorgestelde indicatoren tijdens een workshop eind mei bespreken.

Concreet vinden we onder andere volgende informatie terug: het aantal bedrijven actief in de bouwsector binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, evolutie van de toegevoegde waarde van de sector, het aantal werknemers volgens hun competenties, evolutie van het gebouwenpark, …. en nog veel meer indicatoren.

De monitoring zal toegankelijk zijn op de website van Be Circular Brussel voor het einde van 2017, en zal de uitgangssituatie van de sector weergeven.