Bouwsector

Bent u op zoek naar cijfers over de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? U vindt ze in dit situatieoverzicht !

02/03/2018 | Leefmilieu Brussel |

Het situatieoverzicht werd opgesteld in samenwerking met tal van  actoren uit de sector. Ze maakt het mogelijk een eerste stand van zaken op te maken die kan bijdragen tot het denkwerk ter zake en die toelaat de evolutie van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te volgen.

Ze stelt de cijfers van de sector voor, onderverdeeld in 4 pijlers: Bouwen – Grondstoffen – Ondernemingen – Tewerkstelling en Opleiding. We vinden er informatie zoals het aantal ondernemingen dat actief is in de bouwsector in het Gewest, de evolutie van de toegevoegde waarde van de sector, het aantal werknemers volgens hun kwalificatie, de evolutie van het vastgoedpark,… en nog vele andere indicatoren.

Voor een gedetailleerd overzicht van de cijfers en bronnen van deze tabel klikt u op de tab “Instructies” van het document.

Voor een beknopt overzicht van de sector worden deze cijfers opgenomen in de publicatie

De bouwsector in Brussel – Stand van zaken en vooruitblik : op weg naar een circulaire economie

 

Download het situatieoverzicht via deze link

Veel leesplezier!