/

BatiTerre – batiTerre

12/03/2021 | BatiTerre - batiTerre |

Juridisch statuut: cvba

Economische sector: Bouw

Jaar van oprichting: 2020

Financiële hulp of begeleiding: Be Circular 2020 en ING Fonds voor een meer circulaire economie – Begeleiding hub.brussels en coaching BeCircular.

Partners: Batigroupe cvba en Groupe Terre vzw

3Rs: Verminderen, Hergebruiken, Recycleren

BatiTerre recupereert materialen van professionele en particuliere bouwplaatsen die bestemd zijn om te worden weggegooid, om ze opnieuw op de markt te brengen als tweedehands producten.

Het doel van het project is een nieuw model voor de levering van goederen en diensten te ontwikkelen dat het potentieel voor hergebruik en de marktrelevantie van bouwmaterialen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal vergroten. Dit omvat de ontwikkeling van een eigen werkplaats voor de verwerking en voorbereiding op hergebruik van verschillende materiaalstromen, aanvullende aanverwante diensten en fysieke en virtuele platforms die de zichtbaarheid en de promotie van het aanbod aan herbruikbare materialen garanderen.

Wanneer bouwmaterialen een tweede leven krijgen, wordt hun levensduur aanzienlijk verlengd en wordt de afvalproductie verminderd. Hergebruik beperkt de impact van de levenscyclus van materialen op het milieu en draagt bij tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Bovendien zet BatiTerre deze milieuvoordelen ook om in economische kansen op een groeiende lokale markt.

“We erven het land niet van onze voorouders, we lenen het van onze kinderen.”

Antoine de Saint-Exupéry

Nicolas Smets, Verantwoordelijke BatiTerre

Contact

ns@batiterre.be