Be Circular

ERA-MIN Joint Call 2018 – Raw materials for the sustainable development and the circular economy

13/11/2018 | ERA-MIN Joint Call 2018 - Raw materials for the sustainable development and the circular economy |

Belangrijk

Scope de l’appel à projets et thématiques

De scope van de oproep is behoeftegericht onderzoek naar en innovatie op alle vlakken van de levenscyclus van niet-energetische en niet-agrarische grondstoffen (metaalhoudende grondstoffen, bouw en industriële mineralen), zowel voor primaire als secundaire grondstoffen en voor de substitutie van kritieke grondstoffen volgens de circulaire economie. Dit zijn de vijf onderwerpen:

Aanvoer van grondstoffen uit exploratie en ontginning

Design

Verwerking, Productie en Herfabricage

Recycleren en hergebruiken van End-of-Life Producten

Transversale onderwerpen

 

Wie kan deelnemen ?

Aanvragers zijn verplicht om bij hun nationale/regionale contactpunt na te vragen wat de relevante nationale/regionale regelgeving is.

Deelnemende landen en regio’s

De deelnemende financieringsorganisaties (ministeries, financieringsinstellingen, regio’s) zijn niet de enige partners van ERA-MIN 2. Er nemen ook bijkomende financieringsorganisaties deel van België – Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België – Wallonië, Canada – Québec, Griekenland, Italië – Calabrië (te bevestigen) en Slovakije:

EU-landen/regio’s:

België-Vlaanderen; België – Brussels Hoofdstedelijk Gewest; België -Wallonië; Finland; Frankrijk; Duitsland; Italië-Calabrië (te bevestigen); Ierland; Polen; Portugal; Roemenië; Slovakije; Slovenië; Spanje; Spanje – Castilla y León; Zweden

EU-geassocieerd land:Turkije.

Niet-EU-landen:Brazilië, Canada – Québec, Chili en Zuid-Afrika.

Over ERA-MIN 2

ERA-MIN 2 is een pan-Europees, globaal, innovatief en flexibel netwerk van 21 publieke financieringsinstellingen voor onderzoek en innovatie uit EU-landen en –regio’s en andere landen. Het netwerk streeft naar een duurzame ontwikkeling van de niet-energetische en niet-agrarische grondstoffensector (metaal, bouw en industriële mineralen). ERA-MIN 2 lanceerde een succesvolle, door de EU gecofinancierde gezamenlijke oproep voor OI-projecten in 2017. Daardoor werden 16 transnationale RTDI-projecten gefinancierd voor € 12,3 miljoen aan publieke fondsen, voor een totaalkost van € 16 miljoen. Bijkomende gezamenlijke oproepen zullen louter gefinancierd worden met nationale of regionale fondsen (dus zonder EU-cofinanciering).

Contacteer het Joint Call Secretariat voor meer informatie (eramin@fct.pt)

www.era-min.eu

@eranetmin2Linkedin.com/in/era-min-2-joint-calls-102ba271