Bouwsector

16 laureaten voor be.exemplary: een recordjaar

26/02/2020 | 16 laureaten voor be.exemplary: een recordjaar |

be.exemplary stimuleert en bekroont sinds 2016 voorbeeldige, innovatieve bouw- en renovatieprojecten die de duurzame stedelijke ontwikkeling bevorderen.

In 2019 was het de ambitie om de participatie van de privésector te stimuleren en dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen! Er werden 16 laureaten aangewezen, tegenover 9 in 2018 : 2019 was dus een recordjaar !

In 2019 werd een grote budgettaire inspanning geleverd en er werd een nieuwe categorie (grote privéprojecten) toegevoegd.

De laureaten in 2019

Categorie 1 : 5 laureaten voor kleine privéprojecten (max. drie woningen of andere bestemmingen van minder dan 300 m² of gemengd project dat die twee criteria bundelt)

Categorie 2 : 6 laureaten voor grote privéprojecten (privéprojecten die niet in de categorie ‘kleine projecten’ passen)

Categorie 3: 5 laureaten voor openbare projecten (ongeacht de omvang)

De financiële steun voor de ontwikkeling en verwezenlijking van die projecten bedraagt € 2 998 115, verdeeld in: € 291 390 voor categorie 1, € 1 081 725 voor categorie 2 en € 1 625 000 voor categorie 3.

Meer informatie vindt u op de website be.exemplary.