Be Circular

Hack Belgium 2019

28/03/2019 - 30/03/2019 | Hack Belgium 2019 |

Van 28 tot 30 maart 2019 vindt in Tour & Taxis de derde editie van het jaarlijkse innovatiefestival Hack Belgium plaats. Dit jaar ligt de focus van Hack Belgium op de klimaatproblematiek. Door de nodige kennis, technologie, inspiratie en resources samen te brengen, brengt Hack Belgium concrete oplossingen voor het klimaatprobleem dichterbij.

Alles wat wij mensen doen, heeft op een of andere manier een impact op het klimaat. Dat maakt van klimaatverandering een ontzettend complex probleem, waarvoor niet één eenvoudige, eenduidige oplossing bestaat. En hoewel recycleren, consuminderen, het bannen van wegwerpplastic enzovoort een goed begin zijn, maken ze – als je het grote plaatje bekijkt – onvoldoende verschil. De klimaatproblematiek moet anders worden aangepakt, van onderuit, door bestaande industrieën en sectoren heruit te vinden.

Er zijn duizenden kleine en minder kleine oplossingen nodig, die elk op een bepaalde manier en op hun eigen domein de klimaatverandering aanpakken. Er is creativiteit nodig, technologie en ondernemerschap. En het harde werk van miljoenen mensen. Hack Belgium brengt alle kennis, technologie, inspiratie en resources samen die nodig zijn om tot dergelijke oplossingen te komen.

Om de ideeën en deelnemers te kanaliseren, zijn er tijdens Hack Belgium 12 thema’s. Voor elk thema zijn er experts die de deelnemers ondersteunen bij hun project. Bovendien heeft Hack Belgium een speciaal traject opgezet voor deelnemers die op klimaatprojecten willen focussen, of de positieve impact van hun project op het klimaat willen optimaliseren. Hack Belgium heeft een team van experts van onder andere Greenpeace, Climact, CO2Logic, VITO en EcoRes samengebracht. Specialisten in CO 2 -berekeningen, lucht- en waterkwaliteit, klimaatverandering en energie, industriële ecologie enzovoort bieden de deelnemers een antwoord op vragen als hoe de ecologische voetafdruk van hun oplossing kan worden beperkt, of de impact van hun oplossing groot genoeg is om een verandering in de maatschappij teweeg te brengen, wat de obstakels – technisch, wettelijk, … – zijn voor hun oplossing, enzovoort.

De circulaire economie blijft niet achter; categorieën gelinkt aan de circulaire consumptie zijn ook vastgelegd. Het afvalbeheer in de mode-, meubel- en verpakkingssector is een grote uitdaging voor onze maatschappij en we hebben besloten om de capaciteiten van ondernemers in deze domeinen te versterken. Dankzij tussenkomst van 9 curatoren in thematische workshops en de mogelijkheid om per groep met experts te overleggen, vertrekken deelnemers met de noodzakelijke vaardigheden en kennis om veelbelovende ideeën te ontwikkelen en ze om te vormen in iets concreets en waardevols voor de samenleving en de hele wereld.

Hack Belgium is België’s grootste innovatiefestival. Elk jaar helpen we honderden mensen en tientallen organisaties bij het uitwerken en lanceren van succesvolle projecten. Daarmee bedoelen we niet om het even welke projecten, maar concrete businessmodellen die dringende sociale uitdagingen aanpakken. Ze maken daarvoor gebruik van nieuwe technologieën en tools die het avontuur uitdagend, doch financieel leefbaar maken. Onze missie bestaat erin om van iedereen een betere innovator te maken, gaande van grote bedrijven tot studenten en werkzoekenden.

Help ons circulaire en duurzame tendensen te doen versnellen met nieuwe, innovatieve en bovenal ecologisch verantwoorde ideeën.

Voor meer informatie over hoe u Hack Belgium kan gebruiken om nieuwe klimaatvriendelijke projecten op te zetten, zie het artikel ‘Do your part for fighting climate change at Hack Belgium’ op de Hack Belgium Blog.