Interview: Circular.Brussels – een circulaire aanpak voor digitale inclusie

25/01/2021 | Interview: Circular.Brussels – een circulaire aanpak voor digitale inclusie |

De drie pijlers van duurzaamheid combineren in één activiteit, dat doet Circular.Brussels dagelijks! Haar doel? Digitale inclusie bevorderen en de IT-afvalstroom verminderen in het Gewest. Circular.Brussels co-founder Dennis Adriaenssens vertelt over het belang en de voordelen van afgeschreven IT-materiaal een tweede leven te geven.

Wat is Circular.Brussels?

Circular.brussels is een vzw die ijvert voor digitale inclusie. Dat doen we door afgeschreven IT-materiaal bij bedrijven op te halen, deze een tweede leven te geven en te gaan herinzetten bij mensen die er nood aan hebben. Zo hebben we sinds de BeCircular-subsidie in januari 2020, 2500 apparaten kunnen herverdelen onder scholen, VZW’s, menslievende organisaties, OCMWs enz.

Daarnaast zijn we ook gericht op werkgelegenheid en het sociale aspect. We hebben voorlopig drie vaste werknemers en een paar freelancers in dienst. Volgende maand beginnen er twee stagiaires via een samenwerking met COFTeN, een IT vormingsinstituut in Brussel.

Een derde pijler van onze activiteit is het milieu. Door IT-materiaal een tweede leven te geven, zorgen wij ervoor dat veel materiaal niet in de afvalstroom belandt. Op die manier hebben we al meer dan 10 ton materialen kunnen redden via onze partner Out of Use.

Waarom heeft Circular.Brussels besloten zich te richten op digitaal?

Met mijn medeoprichters zagen we dat er grote nood was voor digitale inclusie in Brussel. Lessen, meetings en beslissingen gebeuren tegenwoordig digitaal. Als je niet over goed materiaal en internetconnectie beschikt, dan kan je niet deelnemen aan onze digitale samenleving. We weten dat heel veel IT-materiaal wordt weggegooid of naar het buitenland vertrekt, terwijl dat materiaal beter in Brussel kan blijven en worden herbestemd. Zo is Circular.Brussels ontstaan.

Dankzij het circulaire gedachtegoed geven we veel mensen op een laagdrempelige manier toegang tot professioneel materiaal, zonder nieuwe grondstoffen nodig te hebben. Zo nemen meer en meer mensen deel aan de transitie.

Circular.Brussels werkt samen met andere organisaties. Is dat een belangrijk aspect van jullie activiteit?

We hebben een partnership met Out Of Use, die instaan voor alles wat recyclage betreft.

Bedrijven doen een beroep op ons om IT-materialen gratis te komen ophalen. Zo verzamelen wij computers die we kunnen refurbishen, maar dikwijls is er ook materiaal dat niet meer in aanmerking komt voor hergebruik. Die apparaten worden gerecycleerd door Out Of Use. Van al het materiaal dat niet hergebruikt kan worden is er een kleine 90% dat wordt herleid naar secundaire grondstoffen die in België blijven. Zo is de circulaire keten rond.

2020 was een buitengewoon jaar voor iedereen. Hoe heeft COVID uw activiteit beinvloedt?

We zijn begonnen met onze activiteiten in januari, en toen kwam COVID! Iedereen had onverwacht een computer nodig voor het thuiswerken of online les volgen. We kregen veel aanvragen van scholen en we hadden toen een kleine stock van 600 laptops. We hebben besloten om die gratis weg te geven en er werden ophaalmomenten bij scholen georganiseerd waarbij ouders en hun kinderen een computer ontvingen. Het was fantastisch om op een korte tijd een groot verschil te kunnen maken voor die families.

De vraag was echter veel groter dan het aanbod. We zijn daarom afgeschreven laptops gaan aankopen om ze te refurbishen. Op die manier hebben we ervoor kunnen zorgen dat er toch een grote groep mensen een goede computer konden ontvangen tegen een fractie van de normale prijs van een nieuwe laptop.

Wat zijn de volgende stappen voor Circular.Brussels?

BeCircular heeft ons geholpen om uit de startblokken te geraken en daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Wij zijn aan het groeien en we hebben nieuwe projecten op komst met enkele toonaangevende bedrijven, maar ik mag ze voorlopig nog niet verklappen!

Ontdek alle activiteiten van Circular.Brussels op hun website.

Circular.Brussels werkt samen met partners zoals COFTeN, Out of Use en innoviris.brussels. Laat het afgeschreven IT-materiaal van uw bedrijf gratis ophalen!