Rechtstreekse economische steun

Om de ontwikkeling van circulaire economische activiteiten te steunen, zal het Gewest tegen 2019 een geheel van samenhangende maatregelen hebben ingevoerd om de ondernemingen die werkzaam zijn in de circulaire economie, alsook klassieke ondernemingen die een circulaire logica willen opnemen in hun model, te financieren en dit via een aanpassing van de bestaande gewestelijke steunmaatregelen voor de ondernemingen. Het gewest zal worden erkend voor zijn regelingen en zal door zijn aantrekkelijke en ondersteunende omgeving ondernemingen aantrekken die een pioniersrol spelen op het vlak van de circulaire economie. In 2025 zullen de economisch leefbare projecten inzake circulaire economie geen enkele hinderpaal meer aantreffen om toegang te verkrijgen tot financiering (kapitaal, leningen en waarborgen), dankzij de overheids- en privéregelingen die geleidelijk aan worden ontwikkeld