Be Circular

Rechtstreekse economische steun

Beurs Circulaire Economie – Village Finance

30/05/2017 | Village Finance |

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) beschikte Village Finance, met ondersteuning van Leefmilieu Brussel, in 2016 over een fonds dat in de vorm van een beurs geïnvesteerd moest worden in een twintigtal Brusselse bedrijven.

Om Brusselse start-ups en ZKO (zeer kleine ondernemingen) die het willen maken in de circulaire economie te ondersteunen, schrijft Village Finance beurzen van € 5000 uit aan ondernemersprojecten in opstart of ontwikkeling die kaderen in de logica van circulaire economie. Een van de voorwaarden van de beurs is het verkrijgen van een lening van minstens € 10 000. De beurs helpt projectbeheerders om het nodige startkapitaal voor hun projecten te verzamelen.

Village Finance werd opgericht in 2005 om eerlijke en duurzame economische stadsontwikkeling te bevorderen. Tussen 2007 en 2014 droeg het bij tot de oprichting en ontwikkeling van meer dan honderd ondernemingen in het kader van de Europese programma’s Urban II en FEDER.

De beurs kende een groot succes in 2016: Village Finance ontving veel kandidaturen. Zo werden een twintigtal projecten ondersteund op een jaar tijd. Het ging om projecten rond duurzame voeding, textiel, informaticatechnologie en zelfs brouwerijen en kruidenteelt.

In 2016 werd de creativiteit van de Brusselse ondernemers inzake circulaire economie belicht. Ze vernieuwen, ze onderzoeken nieuwe productie- en bevoorradingstechnieken en een andere manier van handel drijven.

Willen U  deelneemen in 2017? Alle informatie over de Beurs Circulaire Economie Village Finance is te vinden op http://www.villagefinance.be/.