Lokale productie van circulaire jassen, ja het kan!

06/06/2018 | Lokale productie van circulaire jassen, ja het kan! |

Ze hebben in Brussel de uitdaging om 300 jassen te produceren volgens de principes van de circulaire economie en de korte keten getest en zijn hierin geslaagd. De oorsprong van het project, de minimale voorwaarden voor de uitvoering, milieubesparingen en economische voordelen worden in het artikel beschreven.In 2016-2017 heeft greentech.brussels een cluster (een groep) ondernemingen die actief zijn op textielgebied begeleid om een multiactorenproject betreffende circulaire economie op te richten (meer informatie over dit type projecten).

De begeleidingsprocedure heeft geleid tot twee projecten. Het eerste project had betrekking op een gezamenlijk communicatieplan om de verkoop van de verschillende actoren te verhogen. Het tweede project had betrekking op een “proof of concept” van een Brusselse circulaire textielindustrie waarvan de doelstelling was om aan te tonen dat de commercialisering van een product dat wordt vervaardigd door een geheel van actoren volgens de principes van circulaire economie mogelijk is en kan worden herhaald. Het project moest nog worden geconcretiseerd.

In dit artikel zullen we het hebben over het tweede project dat heeft geprofiteerd van een mooie kans, die verband houdt met de oprichting van het nieuwe Agentschap hub.brussels, Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.

Een innovatieve overheidsopdracht

Een innovatieve overheidsopdracht die betrekking heeft op de lokale productie van 300 jassen volgens de principes van circulaire economie, ging in 2017 van start. Het doel was om uniseks jassen met mouwen, zak en versieringen te produceren om de lancering van het nieuwe Agentschap in de kijker te zetten.

Het bijzondere van de opdracht was de verplichting om te werken met textiel in korte keten afkomstig van lokale bronnen van tweedehands textiel, textielresten of “textielafval”. Het volledige productieproces moest ook in korte keten plaatsvinden.

Bovendien wilde de aanbestedende overheid dat het aanbod zou worden gedragen door minstens 3 verschillende actoren in de lokale textielwaardeketen. Het wordt in naam van de groep ingevoerd door een projectcoördinator uit de ontwerpsector.

Een mooie ervaring

Verschillende actoren die een bijdrage leverden aan de textielcluster werden benaderd. ISATIÓ sleepte de opdracht in de wacht en nam de uitdaging aan met een aanbod van meer dan 7 verschillende actoren, waaronder vier in productie.

Wat de bevoorrading betreft, zijn alle voor de productie van de jassen gebruikte materialen textielmonsters (textielstalen van minder dan een vierkante meter) en uiteinden van de rollen / overgeschoten lappen stof van de textielindustrie. Elke jas is op een bepaalde manier een uniek stuk omdat, naast de effen buitenstof, de voering aan de binnenkant is gemaakt door het samenstellen van minstens twee verschillende stoffen in harmonieuze kleuren.

Alles gebeurt in een heel korte keten, het ontwerp in Etterbeek, de productie in Brussel-Stad, Molenbeek en Anderlecht en de levering via fietskoeriers. Naar schatting werd 360 km afgelegd tussen de werkplaatsen, voornamelijk op de fiets.

De opdracht heeft een besparing van 128 kg textielgrondstoffen mogelijk gemaakt. Op basis van een levensduuranalyse in het kader van een Europees project (ACV TEX 2010) werden de volgende besparingen geraamd: een besparing van meststoffen en pesticiden van om en nabij de 57 kg, 200 m3 water, meer dan 5 T CO2 en 9.000 kWh energie. De opdracht heeft bovendien bijgedragen tot de oprichting van twee nieuwe naaiateliers en twee banen, alsook de socioprofessionele reïntegratie van laaggeschoolde werkzoekenden.

Deze opdracht is een mooie kans voor een lokale speler om de ladder van de kleine productie te bestijgen en de realiteit die eruit voortvloeit concreet te testen. Een groot succes dat vraagt om herhaling!

Ontdek de video en de actoren van deze textielcluster